สร้างรูป PROFILE MSF
ร่วมเฉลิมฉลองการรับปริญญาบัตร การจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีด้วยการใช้รูป Profile ที่มีสัญลักษณ์ MSF ใน Social Media
ขั้นที่ 2 : เลือกรูปแบบและปรับตำแหน่ง
ขั้นที่ 3 : เซฟรูปไปใช้งานได้เลย
กรณีใช้ Smartphone หรือ Tablet
แตะที่รูปค้างไว้เพื่อ Download
Download